De ontwikkeling van het Paarden Welzijns Bewijs verloopt voorspoedig. Na een enquête met meer dan 1200 reacties, waarvan 50% werd ingevuld door recreatieve ruiters en menners, een serie gesprekken met betrokken organisaties binnen en buiten de paardensector volgde op maandag 13 november een succesvolle PaardenWelzijnsDag. Bij Hogeschool Van Hall Larenstein droeg een volle zaal bij aan de vooruitgang van het Paarden Welzijns Bewijs (PWB). Onder de deskundige leiding van dr. Inga Wolframm, Lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport, werd er diepgaand gesproken over de ontwikkeling van het PWB. Enkele dagen later praatten de examinatoren en instructeurs voor het landelijke Ruiter- en Menbewijs mee over de ontwikkelingen.

Een divers gezelschap van betrokkenen vanuit de overheid, sector organisaties, het onderwijs, studenten, instructeurs, examinatoren, juryleden, ondernemers, en natuurlijk paardenliefhebbers wisselde kennis en ervaringen uit over de drie hoofdthema’s van het PWB: Paarden Houden, Omgang met Paarden, en Paarden Trainen. Gedurende de dag werden waardevolle praktijkscenario’s opgehaald en handelingsperspectieven ontwikkeld, die straks een integraal onderdeel vormen van het PWB. Deze interactieve benadering draagt bij aan het verhogen van bewustwording en kennis over paardenwelzijn. Deze dag markeert een belangrijke stap in de bevordering van paardenwelzijn en een verantwoorde omgang met paarden.

Het Paarden Welzijns Bewijs, geïnitieerd door de SRR, benadrukt het belang van paardenwelzijn en streeft ernaar paardenliefhebbers te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden voor een verantwoorde en paardgerichte omgang. Met de input vanuit de praktijk en de diverse achtergronden van de deelnemers, zet de SRR zich in voor een continue verbetering en bewustwording rondom paardenwelzijn, ook in het kader van maatschappelijke verantwoording en verantwoordelijkheid.