Uitzonderingen

Ontheffing voor Ruiterbewijs en Menbewijs examen theorie

  • Voor kandidaten met lees- en/of leermoeilijkheden bestaat de mogelijkheid een mondeling theorie-examen aan te vragen. Dit dient wel minimaal 2 weken voor de examendatum bij het secretariaat van de SRR aangevraagd te worden. Indien aanwezig dient een verklaring te worden overlegd.
  • Wanneer een kandidaat drie keer gezakt is voor het schriftelijke theorie-examen kan een mondeling examen aangevraagd worden. Ook dan moet het tijdig (minimaal 2 weken vooraf) bij het secretariaat gemeld worden.
  • Er kunnen maximaal 2 kandidaten mondeling theorie afleggen op hetzelfde examen.