Waarom de SRR?                                                                                                           

De Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Ruiter en menner (SRR) is het enige onafhankelijke exameninstituut in Nederland voor het behalen van het Ruiter- en Menbewijs, erkend door organisaties als de KNHS, de FNRS, Manege en Ruiterbond en terreineigenaren.

Met het Ruiter- en Menbewijs wil de SRR bewerkstellingen dat ruiters en menners op een goede, verantwoorde en diervriendelijke manier met paarden en pony’s omgaan en het dierenwelzijn bewaken. En dat ook kunnen laten zien. Iedereen die met paarden omgaat, moet zich bewust zijn van het feit dat het dier afhankelijk is van ons als verzorger/berijder/menner en van de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. De SRR wil de kennis en vaardigheden van ruiters en menners vergroten om bij te kunnen dragen aan de verantwoorde omgang met het paard en aan de veiligheid in het verkeer.

 

De SRR richt zich hierbij op de georganiseerde en ongeorganiseerde ruiters en menners en onderhoudt in dit kader contact met Nederlandse paardensportorganisaties, met de betreffende ministeries en overige relevante overheidsorganisaties en met organisaties die actief zijn op het gebied van vrijetijdsbesteding.

Volgens de Nederlandse Wegenverkeerswet behoren ruiters en menners tot de categorie bestuurders. Het is belangrijk dat ook ruiters en menners aan kunnen tonen dat ze over de juiste vaardigheden beschikken om aan het verkeer deel te kunnen nemen. Op die manier kan de positie in de Wegenverkeerswet blijvend worden verankerd en wordt bijgedragen aan de legitimiteit van het paardrijden en mennen in de openbare ruimte.

Met het Ruiter – en Menbewijs streeft de SRR naar een zo hoog mogelijke graad van veiligheid, het bevorderen van het goed paardrijden en mennen en een goede omgang met het paard in het kader van het paardenwelzijn. Daarvoor is het belangrijk dat ruiters en menners een goede opleiding krijgen en kwalitatief goed worden geëxamineerd. De SRR geeft hiervoor haar eigen lesmateriaal uit.

Toelichting In Nederland vraagt het gebruik van en de zorg voor de natuur in toenemende mate aandacht. De druk op natuurgebieden neemt enorm toe, mountainbikers, wandelaars en fietsers ruiters en menners, maar ook auto’s moeten beperkte ruimte delen. Daarmee wordt het steeds belangrijker dat ruiters en menners op correcte wijze hun paard(en) beheersen, zowel in de natuur als in het verkeer.

Maar ook het welzijn van dieren ligt onder een vergrootglas. Ruiters en menners moeten zich dan ook als ambassadeurs van onze sport opstellen, in het openbaar maar meer nog naar onze paarden. Goede voeding en verzorging, alert zijn op gezondheid en omstandigheden, en op signalen die het paard ons geeft.

Paarden hebben een eigen wil en karakter, en reageren vaak totaal anders dan mensen zonder kennis van zaken verwachten omdat ze prooi- en vluchtdieren zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nogal eens iets fout kan gaan. Het is onze taak ons te verdiepen in de belevingswereld van het paard, zodat onze sport veiliger wordt. Wij hopen dat onze opleiding kan bijdragen in het welzijn van paarden en de kennis van ruiters en menners.