Uitzonderingen Ruiterbewijs examen

Gangenpaarden:  ook met gangenpaarden zoals de  IJslander, Tennessee Walking Horse, Singlefooter, Paso Fino e.a. kan het examen afgelegd worden. Wel moet er een gewone draf getoond kunnen worden, met lichtrijden en doorzitten, en galop, zodat onze examinator ook deze vaardigheden kan beoordelen.

Western ruiters

  • tijdens het examen mag alleen op een zgn. snaffle gereden worden, zonder scharen, eventueel voorzien van een kinriem
  • je dient een goedgekeurde cap te dragen tijdens het examen
  • de te springen hindernis is een oxer van maximaal 40 cm hoog en 40 cm breed
  • behalve de “pleasure” gangen moeten ook de normale gangen gereden worden
  • je kunt aansluiten bij een regulier examen

Ontheffingsmogelijkheden Theorie:

  • Voor kandidaten met lees- en/of leermoeilijkheden bestaat de mogelijkheid een mondeling theorie-examen aan te vragen. Dit dient wel minimaal 4 weken voor de examendatum bij het secretariaat van de SRR aangevraagd te worden. Indien aanwezig dient een verklaring te worden overlegd.
  • Wanneer een kandidaat drie keer gezakt is voor het schriftelijke theorie-examen kan een mondeling examen aangevraagd worden. Ook dan moet het tijdig (minimaal 2 weken vooraf) bij het secretariaat gemeld worden.
  • Er mogen maximaal 2 kandidaten mondeling theorie afleggen op hetzelfde examen.

Ontheffingsmogelijkheden Praktijk:

Bij hoge uitzondering kan  – schriftelijk – ontheffing worden aangevraagd voor een onderdeel van het praktijkexamen. Je dient dit tenminste 4 weken voor de examendatum aan te vragen waarbij je het verzoek duidelijk moet motiveren.