Uitzonderingen

Uitzonderingen Ruiterbewijs examen

Gangenpaarden:  ook met gangenpaarden zoals de  IJslander, Tennessee Walking Horse, Singlefooter, Paso Fino e.a

Western ruiters

  • tijdens het examen mag alleen op een zgn. snaffle gereden worden, zonder scharen, eventueel voorzien van een kinriem
  • je dient een goedgekeurde cap te dragen tijdens het examen
  • de te springen hindernis is een oxer van maximaal 40 cm hoog en 40 cm breed
  • behalve de “pleasure” gangen moeten ook de normale gangen gereden worden
  • je kunt aansluiten bij een regulier examen

Ontheffingsmogelijkheden Theorie:

  • Voor kandidaten met lees- en/of leermoeilijkheden bestaat de mogelijkheid een mondeling theorie-examen aan te vragen. Dit dient wel minimaal 4 weken voor de examendatum bij het secretariaat van de SRR aangevraagd te worden. Indien aanwezig dient een verklaring te worden overlegd.
  • Wanneer een kandidaat drie keer gezakt is voor het schriftelijke theorie-examen kan een mondeling examen aangevraagd worden. Ook dan moet het tijdig (minimaal 2 weken vooraf) bij het secretariaat gemeld worden.
  • Er mogen maximaal 2 kandidaten mondeling theorie afleggen op hetzelfde examen.

Ontheffingsmogelijkheden Praktijk:

Bij hoge uitzondering kan  – schriftelijk – ontheffing worden aangevraagd voor een onderdeel van het praktijkexamen. U dient dit tenminste 4 weken voor de examendatum aan te vragen waarbij u uw verzoek duidelijk moet motiveren.