Menbewijs

Het Menbewijs: Voor veilig en verantwoord aangespannen rijden.

Het Menbewijs (voorheen Koetsiersbewijs) is voor menners wat het rijbewijs is voor automobilisten.
Door het volgen van de opleiding en het behalen van het Menbewijs draag je bij aan een veiliger beoefening van de paardensport en de versterking van de positie van de recreatieve paardensport in Nederland.

Het Menbewijs houdt in dat de menner:

  • de kennis en vaardigheid heeft om met een aanspanning veilig in het terrein en op de openbare weg te rijden
  • verantwoord kan omgaan met de aanspanning
  • zich als gast in het terrein weet te gedragen
  • weet dat aan andere weggebruikers geen last of schade mag worden toegebracht

Het Menbewijs examen bestaat uit twee onderdelen

Een theorie-examen bestaande uit 35 meerkeuzevragen, waarvan 28 goed moeten worden beantwoord om te slagen.

Het praktijkexamen, waar naast beoordeling van paard/pony en rijtuig (conditie, onderhoud e.d.) gekeken wordt of de kandidaat correct optuigt, in- en uitspant, tijdens het rijden controle heeft over het paard/pony en correct wendingen rijdt, en de vaardigheid van het mensysteem. Uiteraard wordt tegelijk beoordeeld of de kandidaat zich correct in het verkeer gedraagt (plaats op weg, achteromkijken, richting aangeven)

Bij twijfel over de geschiktheid van de aanspanning kan de examinator vragen voor te rijden op een afgesloten terrein.