Nederlandse paardenliefhebbers benadrukken natuurlijk gedrag als kern van paardenwelzijn
Een recent onderzoek onder leiding van dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport aan Hogeschool Van Hall Larenstein, laat zien dat Nederlandse paardenliefhebbers het welzijn van paarden baseren op drie pijlers: het houden van paarden, de omgang met paarden en het trainen van paarden. Centraal in dit begrip van welzijn is de nadruk op het natuurlijke gedrag van het paard. Dit inzicht is fundamenteel voor het nieuwe Paarden Welzijn Bewijs (PWB), een initiatief van de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Ruiter en Menner (SRR).

 Uitgebreide steun voor natuurlijk paardengedrag

Van de 875 deelnemers die het onderzoek volledig hebben ingevuld benadrukt maar liefst 91% het belang van natuurlijk gedrag voor het welzijn van paarden. Dit duidt op een diep begrip van de basisbehoeften van paarden. Desalniettemin toont het onderzoek ook een duidelijke vraag naar meer kennis en kundige instructie om de complexiteit en veelzijdigheid van welzijnsaspecten volledig te begrijpen en toe te passen.

Prioriteiten en verbeterpunten in paardenwelzijn

Vrije beweging, sociaal contact, en het voeren van ruwvoer staan hoog op de lijst van prioriteiten, aangevuld met het belang van het begrijpen van paardengedrag en het kweken van wederzijds respect. Toch worden sommige aspecten, zoals de verrijking van de leefomgeving van paarden of het belang van hoefverzorging, minder vaak genoemd. Dit geeft aan dat er nog ruimte is voor verbetering als het gaat om paardenverzorging en -welzijn.

Belang van educatie

Dr. Inga Wolframm merkt op: “Het is bemoedigend te zien dat Nederlandse paardenliefhebbers een goed inzicht hebben in de essentie van paardenwelzijn. Er is echter een kloof tussen kennis en praktische toepassing. Voortdurende educatie en bewustwording is dus essentieel om het welzijn van paarden duurzaam te verbeteren.”

PWB: Een stap vooruit in paardenzorg

Het PWB, ondersteund door de bevindingen uit het onderzoek en aangevuld met bestaand wetenschappelijk onderzoek, wordt gezien als een essentiële stap vooruit in de richting van verantwoorde paardenverzorging en -training. Bert van Wanrooij is voorzitter van de SRR, het exameninstituut van het Ruiter- en Menbewijs. Hij stelt: “Ons doel is om paardenliefhebbers het vertrouwen te bieden dat ze op een verantwoorde wijze omgaan met hun paarden en om dit ook uit te kunnen dragen naar buiten.”

Diepgaande inzichten uit het onderzoek beschikbaar

Het volledige onderzoek, getiteld “What is welfare? A qualitative study into perceptions of equine welfare of the Dutch equestrian community”, gepubliceerd in het International Journal of Equine Science, biedt waardevolle inzichten in de percepties en praktijken rondom paardenwelzijn binnen de Nederlandse paardengemeenschap.

Lees het volledige onderzoek hier: https://rasayely-journals.com/index.php/ijes/article/view/112/64