SRR introduceert Paarden Welzijns Bewijs

De SRR, de exameninstantie die het ruiter- en menbewijs uitgeeft in Nederland, gaat het nieuwe Paarden Welzijns Bewijs toevoegen aan het pakket.

Het nieuwe Paarden Welzijns Bewijs (PWB), onderdeel van het ruiter- en menbewijs, zou volgens de SRR in de toekomst verplicht moeten zijn voor iedereen in Nederland die zich met paarden of pony’s bezighoudt. Dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, gaat de regie voeren op de inhoud van het nieuwe PWB met de insteek om goed onderbouwde kennis rondom het houden, rijden en de omgang met paarden begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een brede doelgroep paardenliefhebbers. De SRR vertrouwt op een goede samenwerking met verschillende organisaties en stakeholders binnen en buiten de sector, met als doel om samen invulling te geven aan de brede inbedding van paardenwelzijn in Nederland.

Met het nieuwe Paarden Welzijns Bewijs geeft de SRR vorm en inhoud aan de veelgehoorde vraag van paardenliefhebbers naar meer kennis en kunde rondom de correcte omgang met, en het houden en rijden van paarden. Wetende dat heel veel paardenliefhebbers niet bij een organisatie zijn aangesloten, biedt het PWB concreet de mogelijkheid voor deze grote groep om aan te tonen dat ze een goede basiskennis hebben van het omgaan met paarden. Iets wat in Frankrijk wettelijk verplicht is. De SRR is ervan overtuigd dat dat in het huidige tijdsgewricht noodzakelijk is en steeds noodzakelijker wordt.

De SRR (Stichting Rijvaardigheidsbewijs voor Ruiter en menner) is sinds de oprichting in 1974 het exameninstituut voor het ruiter- en menbewijs. Tot nu toe hebben in Nederland ca. 153.000 mensen het ruiter- of menbewijs gehaald, waarbij de kennis over gezondheid, welzijn, huisvesting, voeding, harnachement maar ook het rijden op de weg en in natuurterreinen centraal staat. Basiskennis, die iedere ruiter of menner zou moeten beheersen.