Puck Vennema presenteerde haar scriptie vandaag. Die stond helemaal in het teken van het PaardenWelzijnsBewijs, haar afstudeeropdracht. Dat deed ze met veel enthousiasme en ze kreeg dan ook een heel mooie beoordeling. NĂș volgt de eindfase, het formuleren van vragen en antwoorden, alles om het welzijn van onze paarden en ponies te optimaliseren. Dat blijft Puck ook voor ons doen.

Dit project is opgezet en uitgevoerd door toppers van Hogeschool Van Hall – Larenstein en Universiteit Utrecht en de Faculteit Diergeneeskunde Met deze input zet de SRR zich in voor een continue verbetering en bewustwording rondom paardenwelzijn, ook in het kader van maatschappelijke verantwoording en verantwoordelijkheid.