Theorie Tweespan oefenen

1. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

2. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

3. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

4. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

5. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

6. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

7. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

8. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

9. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

10. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

11. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

12. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

13. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

14. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

15. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

16. Welk paard noem je het bijdehandse paard?