Theorie Tweespan oefenen

1. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

2. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

3. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

4. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

5. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

6. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

7. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

8. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

9. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

10. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

11. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

12. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

13. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

14. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

15. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

16. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?