De SRR verandert de koers. Dat heeft voorzitter Bert van Wanrooij in een drukke bijeenkomst met opleiders en examinatoren voor het ruiter- en menbewijs in Barneveld bekendgemaakt. Hij presenteerde het nieuwe logo, de nieuwe naam en de ambitie om het ruiter- en menbewijs voor paardrijdend Nederland een toonaangevende legitimatie te laten zijn voor niet-paardrijdend Nederland.

Het nieuwe ruiter- en menbewijs legt in de toekomst veel meer de nadruk op dierenwelzijn dan op de verkeersdeelname. Met het ruiter- en menbewijs kun je aantonen dat je niet alleen van rijden of mennen (ook in het verkeer) maar ook van opfok, houderij, huisvesting, gedrag en voeding het nodige weet.

Drs. Machteld van Dierendonck was in dat kader gastspreker over het thema Paarden en Welzijn, waarin het ging over gezondheid en welzijn van de paarden. Ze benadrukte dat het belangrijk is om (beginnende) ruiters bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het paard. Het publiek nam actief deel aan de discussie over de diverse aspecten in relatie tot opleiden en examineren.

In Barneveld werden nog meer veranderingen aangekondigd. De naam was bij de start in 1974 Stichting Recreatieruiter, sinds 2002 Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter. De nieuwe naam is Stichting Rijvaardigheidsbewijzen voor Ruiter en menner, de afkorting blijft SRR. Tevens wordt de uitstraling vernieuwd via onder andere de website en de social media. Vanaf januari wordt ook het lesmateriaal digitaal aangeboden, met vernieuwde teksten, instructievideo’s en foto’s. Zo kan snel en goed worden ingespeeld op de ontwikkelingen. De theorie-examens worden sinds kort al vooral digitaal afgenomen.

In 2022 is het 45 jaar geleden dat het eerste Ruiterbewijsexamen werd afgenomen bij de Amsterdamse manege. Sindsdien zijn er meer dan 152.000 ruiter- en menbewijzen uitgereikt, sinds de verzelfstandiging van de SRR in 2016 ruim 32.000.