Examen Menbewijs

 • Adviesleeftijd 12 jaar
 • Aangevraagd door een erkend meninstructeur, die ook tijdens het examen aanwezig is
 • Kandidaten zijn correct gekleed en dragen een goedgekeurde veiligheidshelm
 • Paarden, pony’s en rijtuigen voldoen aan de SRR exameneisen.
 • Paarden en pony’s zijn gezond, niet onder invloed van medicijnen en geschikt voor het examen.

Theorie:

Het theorie-examen bestaat uit 35 vragen, waarvan er tenminste 28 goed beantwoord moeten worden, binnen 50 minuten.

Bij voorkeur wordt het examen digitaal afgenomen, anders in een ruimte die tijdens het examen afgesloten is voor derden en waar de kandidaten rustig, met voldoende licht en zitplaatsen, kunnen zitten.

Kandidaten meer leer- of leesproblemen kunnen, mits tenminste 2 weken vooraf aangevraagd, mondeling geëxamineerd worden.

Praktijk:

 • Het gewicht van rijtuig, harnachement en inzittenden mag maximaal driemaal het gewicht van paard/pony zijn.
 • Het rijtuig moet vierwielig en stabiel zijn, en tenminste aan 3 personen zitplaats bieden.
 • De examinator moet voorop naast de kandidaat kunnen zitten.
 • Het rijtuig moet onderdoor kunnen draaien
 • Alle onderdelen moeten goed geborgd zijn
 • Het rijtuig moet voorzien zijn van de wettelijk vereiste reflectoren en driehoek.
 • Er mogen maximaal 4 kandidaten met dezelfde aanspanning examen doen
 • Het tuig dient gepoetst, passend (te maken) en voldoende sterk te zijn
 • Er dient met broek gereden te worden
 • Paard/pony dient gezond te zijn, niet kreupel, goed gepoetst, over voldoende conditie beschikken en goed bekapt of beslagen te zijn.
 • Paard/pony mag niet onder invloed van medicamenten zijn.
 • Er moet de mogelijkheid zijn te rijden in de bebouwde kom, met voldoende en gevarieerd verkeersaanbod.

De examinator beoordeelt op:

 • Verzorging en bruikbaarheid paard/pony (temperament, conditie)
 • Passend rijtuig, stabiel en veilig
 • Vaardigheid, veiligheid en routine
 • Controle over het paard bij het mennen
 • Vaardigheid kandidaat mensysteem
 • Plaats op de weg in het verkeer
 • Juiste verkeerstekens
 • Tempo
 • Algemene indruk kandidaat (ontspannen, correct)

De uitslag wordt na het examen bekend gemaakt.

Geslaagde kandidaten ontvangen na enkele weken de definitieve pas

Herexamenkandidaten kunnen via info@menbewijs.nl een herexamen aanvragen

De uitslag is definitief. Een kandidaat kan bezwaar aantekenen, binnen 14 dagen na het examen, schriftelijk of per e-mail, onderbouwd met argumenten en tegen betaling van € 50,00 op rekening van de SRR.

Wordt de kandidaat in het gelijk gesteld, dan krijgt hij/zij het betaalde geld teruggestort.

Tenminste 3 maanden na het behalen van het Enkelspan examen kan de kandidaat opgegeven worden voor het Tweespanexamen.

Het Menbewijs houdt in dat de kandidaat:

 • De kennis en vaardigheid heeft om met een aanspanning veilig op de openbare weg en terrein te rijden.
 • Verantwoord kan omgaan met het paard en de aanspanning
 • Weet dat en hoe hij zich als gast in het terrein dient te gedragen
 • Het welzijn van paarden kan herkennen en bewaken