De SRR

De vernieuwde opleiding Mennen wordt gelanceerd op Paard&Koets, 1 en 2 november 2014 in Ermelo. Per 1 januari 2015 worden alle aangevraagde examens volgens de nieuwe exameneisen afgenomen. Ook kan het nieuwe lesmateriaal dan besteld worden via KNHS of FNRS. De nieuwe examenaanvraagformulieren worden binnenkort online gezet onder "downloads"

Het nieuwe Ruiterbewijs is gelanceerd op Horse Event in Deurne op 12 september jl. Per 1 januari 2015 worden alle aangevraagde examens volgens de nieuwe exameneisen afgenomen. Ook kan het nieuwe lesmateriaal dan besteld worden via KNHS of FNRS. De nieuwe examenaanvraagformulieren worden binnenkort online gezet onder "downloads"

Bodyprotectors verplicht voor examenkandidaten Ruiterbewijs tot 16 jaar!!

Met ingang van 1 januari 2014 stelt de SRR de bodyprotector verplicht voor de examenkandidaten ruiterbewijs tot 16 jaar.
Heeft je manege of jijzelf geen bodyprotector, geen nood, de examinator heeft SRR-protectors bij zich in verschillende maten.

Praktijkproef Enkelspan examen Koetsiersbewijs uitgebreid met een vaardigheidstest!
Met ingang van 1 januari 2014 is het examen Koetsiersbewijs enkelspan uitgebreid met een vaardigheidstest. Hier kan de examinator beoordelen of de menner en het paard/pony aan de eisen voldoen, en of hij veilig met deze menner de weg op kan.
Deze proef moet worden afgenomen op een geschikt buitenterrein.
De proef:

Vaardigheidsproef voor examen koetsiersbewijs enkelspan. (maximaal 5 aanspanningen tegelijk – afhankelijk van de grootte van het terrein)

De proef mag in de dressuurhouding worden gereden behalve wat met 1 hand gereden moet worden.  Er dient gereden te worden in arbeidsstap en –draf

  • Rondrijden op de linkerhand in stap.
  • Op de lange zijde (H E K) afwenden en halthouden op de Middellijn (A C lijn).
  • Voorwaarts in stap daarna linkerhand. Als alle aanspanningen op de hoefslag zijn aandraven. (een aanspanninglengte tussenruimte )
  • Daarna bij A (korte) of bij B (lange zijde) een grote volte. (vrij inzicht van de examinator)
  • Van hand veranderen in arbeidsdraf, dan op de rechterhand een overgang naar de stap en weer aandraven.
  • Bij een letter/korte zijde op de grote volte blijven en in stap overgaan.
  • 1 deelnemer verlaat de groep en draaft aan, gaat bij begin lange zijde (M) in stap en rijdt halverwege lange zijde (bij B) een rechtsomkeert (8 meter) Vervolgens weer draf.
  • Deelnemer gaat tussen H en E (lange zijde) in stap en wendt midden lange zijde af om weer in te voegen in de volte. En dit laat iedere deelnemer zien voor we naar buiten gaan.

Opmerking: linksomkeert en de wendingen met 1 hand dienen de kandidaten ook op de weg te laten zien, ook het achterom kijken wordt hier beoordeeld.


Het nieuwe tweespanboek is uit! (april 2014)

Het tweespanboek is helemaal herschreven en in een fris nieuw jasje gestoken! Daarbij zijn de theorie-examens uiteraard ook aangepast.


Examentraining op onze website
!
Oefenen voor je theorie-examen?
Klik op onderstaande link, meld je aan met je emailadres en een wachtwoord, en ga aan de slag.
http://ruiter.srr-examentraining.nl/ of http://koetsier.srr-examentraining.nl/

Facturen verlenging Ruiter- en Koetsiersbewijs!
Met ingang van 1 januari 2011 heeft de KNHS een nieuwe contributiestructuur en tarieven.
De kosten voor de 2-jaarlijkse verlenging zijn voor 2014 € 41.00
Heb je al een basislidmaatschap bij een KNHS-vereniging of heb je een Ruiter- én Koetsiersbewijs, dan krijgt je € 7.00 per jaar reductie.
Je betaalt dan slechts € 27.00 voor de verlenging van je bewijs. Let wel op: de basiscontributie wordt berekend bij het "oudste" lidmaatschap, dus niet persé bij je verenigingslidmaatschap.
Je kunt tot uiterlijk 1 maand na factuurdatum schriftelijk of per e-mail opzeggen. 

Bitloos rijden voor het ruiterbewijsexamen (1 juli 2011)
Met ingang van 1 juli 2011 is het bitloos rijden tijdens het examen ruiterbewijs toegestaan. Dit als gevolg van
de aanpassing van de toegestane bitten volgens het KNHS wedstrijdreglement springen t/m klasse M.
Voor de volledige tekst van het KNHS-wedstrijdreglement en de toegestane bitten/optomingen zie
http://knhs.nl/objects/00012676.pdf