De SRR

Bodyprotectors verplicht voor examenkandidaten Ruiterbewijs tot 16 jaar!!
Met ingang van 1 januari 2014 stelt de SRR de bodyprotector verplicht voor de examenkandidaten ruiterbewijs tot 16 jaar. 
Heeft je manege of heb jij zelf geen bodyprotector, geen nood, de examinator heeft SRR-protectors bij zich in verschillende maten.

Praktijkproef Enkelspan examen Koetsiersbewijs uitgebreid met een vaardigheidstest!
Met ingang van 1 januari 2014 is het examen Koetsiersbewijs enkelspan uitgebreid met een vaardigheidstest. Hier kan de examinator beoordelen of de menner en het paard/pony aan de eisen voldoen, en of hij veilig met deze menner de straat opkan.
Deze proef moet worden afgenomen op een geschikt buitenterrein.
De proef:

Vaardigheidsproef voor examen koetsiersbewijs enkelspan. (maximaal 5 aanspanningen tegelijk – afhankelijk van de grootte van het terrein)

De proef mag in de dressuurhouding worden gereden behalve wat met 1 hand gereden moet worden.  Er dient gereden te worden in arbeidsstap en –draf

  • Rondrijden op de linkerhand in stap.
  • Op de lange zijde (H E K) afwenden en halthouden op de Middellijn (A C lijn).(hier kan de examinator langslopen en een indruk krijgen van de aanspanningen)
  • Voorwaarts in stap daarna linkerhand. Als alle aanspanningen op de hoefslag zijn aandraven. (een aanspanninglengte tussenruimte )
  • Daarna bij A (korte) of bij B (lange zijde) een grote volte. (vrij inzicht van de examinator)
  • Van hand veranderen in arbeidsdraf, dan op de rechterhand een overgang naar de stap en weer aandraven.
  • Bij een letter/korte zijde op de grote volte blijven en in stap overgaan.
  • 1 deelnemer verlaat de groep en draaft aan, gaat bij begin lange zijde (M) in stap en rijdt halverwege lange zijde (bij B) een rechtsomkeert (8 meter) Vervolgens weer draf.
  • Deelnemer gaat tussen H en E (lange zijde) in stap en wendt midden lange zijde af om weer in te voegen in de volte. En dit laat iedere deelnemer zien voor we naar buiten gaan.

Opmerking: linksomkeert en de wendingen met 1 hand dienen de kandidaten ook op de weg te laten zien, ook het achterom kijken wordt hier beoordeeld.


Examentraining op onze website
!
Oefenen voor je theorie-examen?
Klik op onderstaande link, meld je aan met je emailadres en een wachtwoord, en ga aan de slag.
http://ruiter.srr-examentraining.nl/ of http://koetsier.srr-examentraining.nl/

Facturen verlenging Ruiter- en Koetsiersbewijs!
Met ingang van 1 januari 2011 heeft de KNHS een nieuwe contributiestructuur en tarieven.
De kosten voor de 2-jaarlijkse verlenging zijn voor 201 € 41.00
Heeft u echter al een basislidmaatschap bij een KNHS-vereniging of heeft u zowel een Ruiter- als Koetsiersbewijs, dan krijgt u € 7.00 per jaar reductie.
U betaalt dan slechts € 27.00 voor de verlenging van uw bewijs.
U kunt tot uiterlijk 1 maand na factuurdatum schriftelijk of per e-mail opzeggen. Indien geen tijdige opzegging is ontvangen, bent u verplicht de factuur te voldoen.

Bitloos rijden voor het ruiterbewijsexamen (1 juli 2011)
Met ingang van 1 juli 2011 is het bitloos rijden tijdens het examen ruiterbewijs toegestaan. Dit als gevolg van
de aanpassing van de toegestane bitten volgens het KNHS wedstrijdreglement springen t/m klasse M.
Voor de volledige tekst van het KNHS-wedstrijdreglement en de toegestane bitten/optomingen zie
http://knhs.nl/objects/00012676.pdf

Het Langspanboek is uit! (2009)
Het Langspanboek, geschreven door Wim Vos en Gerrie Niesing, is uitgebracht.
Dit boek is een goede leidraad als u vierspan of tandem wilt gaan rijden, het examen wilt afleggen, of gewoon als naslagwerk.
U kunt het boek bij ons bestellen voor € 10.00 excl. portikosten.
Gaat u de cursus volgen, dan is het lesboek in de cursusprijs voor het langspanexamen inbegrepen.


Ruiterbewijsexamens: (jan. 2008)
De verkeersrit wordt gereden in groepjes van 2 ruiters, die, afhankelijk van de situatie, enkele minuten na elkaar wegrijden. Zo kan de examinator de kandidaten beter beoordelen. Neem voor de examendatum even contact op met uw examinator om route en bijzonderheden voor de dag door te spreken!