Tweespan

1. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

2. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

3. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

4. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

5. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

6. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

7. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

8. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

9. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

10. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

11. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

12. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

13. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

14. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

15. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

16. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?