Tweespan

1. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

2. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

3. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

4. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

5. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

6. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

7. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

8. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

9. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

10. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

11. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

12. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

13. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

14. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

15. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

16. Waar zitten de doorlopende leidsels?