Tweespan

1. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

2. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

3. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

4. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

5. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

6. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

7. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

8. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

9. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

10. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

11. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

12. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

13. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

14. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

15. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

16. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met: