Tweespan

1. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

2. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

3. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

4. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

5. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

6. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

7. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

8. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

9. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

10. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

11. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

12. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

13. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

14. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

15. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

16. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?