Tweespan

1. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

2. Wat is de juiste lengte van de zweep voor een tweespan?

 
 
 

3. Een tweespan rijtuig heeft een …..?

 
 
 

4. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

5. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

6. wanneer mag je strengen bevestigen aan de paddenstoelen?

 
 
 

7. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

8. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

9. welke functie heeft de rem van het rijtuig?

 
 
 

10. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

11. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

12. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

13. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

14. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

15. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

16. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

17. Welke functie hebben frontlepels?

 
 
 

18. Wat is een kenmerk van een rechts gareel?

 
 
 

19. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

20. Aan welke kant van welk hoofdstel  kun je het kinkettinghaakje dichtknijpen?

 
 
 

21. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

22. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

23. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

24. Welk rijtuig loopt lichter op zachte ondergrond?