Tweespan

1. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

2. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

3. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

4. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

5. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

6. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

7. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

8. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

9. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

10. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

11. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

12. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

13. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

14. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

15. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

16. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?