Tweespan

1. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

2. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

3. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

4. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

5. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

6. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

7. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

8. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

9. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

10. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

11. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

12. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

13. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

14. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

15. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

16. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?