Tweespan

1. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

2. Waar zitten de doorlopende leidsels?

 
 
 

3. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

4. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

5. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

6. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

7. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

8. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

9. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

10. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

11. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

12. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

13. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

14. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

15. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

16. Welk paard noem je het bijdehandse paard?