Tweespan

1. Wat weet je van een tweespanrijtuig?

 
 
 

2. Waarvoor dient de molenrem?

 
 
 

3. Hoeveel afstand moet er zijn tussen de achterkant van de achterbenen van het paard en het rijtuig?

 
 
 

4. Wat weet je over het te trekken gewicht voor een tweespan?

 
 
 

5. Waar vind je frontlepels?

 
 
 

6. Hoeveel gaten heb je in de Achenbach kruisleidsels om te vergespen?

 
 
 

7. Welk paard noem je het bijdehandse paard?

 
 
 

8. Aan welke zijde tuig je de paarden voor het tweespan op?

 
 
 

9. Bij een vaste disselboom controleer je de juiste lengte door:

 
 
 

10. Als het linkerpaard feller is dan het rechterpaard, kun je dit oplossen door:

 
 
 

11. Wanneer mag de de strengen aan de paddenstoelen vastmaken?

 
 
 

12. Wat is de som van de gaten in de leidsels als we uitgaan van het neutraal gat?

 
 
 

13. Hoe lang mag je zweep zijn?

 
 
 

14. Wat is het verschil tussen de binnen- en buitenstreng?

 
 
 

15. Als je de som van de gaten in de leidsels moet vergespen naar 8, heb je te maken met:

 
 
 

16. Waar zitten de doorlopende leidsels?